Wybierz jacht

Skipper

Co-Skipper

Klasyfikacja

Licencje

Jeżeli polisa jachtu kończy się przed datą końca regat. Prosimy pamiętać o przesłaniu danych nowej polisy na adres office@offshort.eu przed rozpoczęciem regat.

Oświadczenia

Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w dotyczące ich dane, jak również prawo żądania ich zmiany i usuwania.

Faktura Vat